พาติชั่นแบบครึ่งทึบ/กระจกใส

#พาติชั่น #แผ่นกั้นห้อง #ขายแผ่นกั้นห้อง #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #แผ่นกั้นสำนักงาน #ซื้อพาติชั่น #พาติชั่น #ซื้อพาติชั่น #ขายพาติชั่น #ฉากกั้นสำนักงาน #แผงกั้นสำนักงาน #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #ขายพาติชั่น #แผ่นกั้นห้อง #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #ขายแผ่นกั้นห้อง #แผ่นกั้นสำนักงาน #ขายแผ่นกั้นสำนักงาน #ขายแผ่นกั้นห้อง #ซื้อพาติชั่น #ซื้อฉากกั้น #แผ่นกั้นสำนักงาน #แผงกั้น #แผ่นกั้น #ฉากกั้น #ขายฉากกั้นสำนักงาน #ซื้อแผ่นกั้นสำนักงาน #ขายแผงกั้น #ขายแผ่นกั้น #ซื้อพาติชั่น #ขายพาติชั่น #พาติชั่น #แผ่นกั้นห้อง #ขายแผ่นกั้นห้อง #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #แผ่นกั้นสำนักงาน #ซื้อพาติชั่น #พาติชั่นพาติชั่น #แผ่นกั้นห้อง #ขายแผ่นกั้นห้อง #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #แผ่นกั้นสำนักงาน #ซื้อพาติชั่น #พาติชั่น #พาติชั่น #แผ่นกั้นห้อง #ขายแผ่นกั้นห้อง #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #แผ่นกั้นสำนักงาน #ซื้อพาติชั่น #พาติชั่น #ซื้อพาติชั่น #ขายพาติชั่น #ฉากกั้นสำนักงาน #แผงกั้นสำนักงาน #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #ขายพาติชั่น #แผ่นกั้นห้อง #ซื้อแผ่นกั้นห้อง

พาติชั่นแบบครึ่งทึบ/กระจกใส ความสูง 120 ซม.  ( ราคาไม่รวม VAT )

 

รหัสสินค้า / ขนาด สูง*กว้าง ซม. ราคาแบบไม่มีรางไฟ ราคาแบบมีรางไฟ
 ฉากกั้นห้อง รหัส WG120040 ขนาด 120*40
1,450  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WG120060 ขนาด 120*60
1,500  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WG120075 ขนาด 120*75
1,600  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WG120080 ขนาด 120*80
1,700  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WG120090 ขนาด 120*90
1,900  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WG120100 ขนาด 120*100
1,900  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WG120120 ขนาด 120*120
2,100  

 

• ราคารวมเสาเริ่ม

ไม่รวมเสาจบและฉากกันล้มจำนวนที่ใช้ขึ้นอยู่กับการจัดวาง

 เสาจบสีเทา สูง 120 ซม. ราคา 680 บาท ( ไม่รวม VAT )

 เสาจบสีดำ สูง 120 ซม. ราคา 880 บาท ( ไม่รวม VAT )

ฉากกันล้ม ราคา 210 บาท ( ไม่รวม VAT )

 

พาร์ติชั่นแบบครึ่งทึบ/กระจกใส ความสูง 135 ซม.  ( ราคาไม่รวม VAT )

 

 รหัสสินค้า/ขนาด สูง*กว้าง ซม. ราคาแบบไม่มีรางไฟ ราคาแบบมีรางไฟ
 ฉากกั้นห้อง รหัส WG135040 ขนาด 135*40 1,850  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WG135060 ขนาด 135*60 1,950  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WG135075 ขนาด 135*75 2,000  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WG135080 ขนาด 135*80 2,300  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WG135090 ขนาด 135*90 2,400  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WG135100 ขนาด 135*100 2,700  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WG135120 ขนาด 135*120 2,900  

 

• ราคารวมเสาเริ่ม

ไม่รวมเสาจบและฉากกันล้มจำนวนที่ใช้ขึ้นอยู่กับการจัดวาง

• เสาจบสีเทา สูง 135 ซม. ราคา 850 บาท ( ไม่รวม VAT )

• เสาจบสีดำ สูง 135 ซม. ราคา 1,050 บาท ( ไม่รวม VAT )

ฉากกันล้ม ราคา 210 บาท ( ไม่รวม VAT )

 

พาร์ติชั่นแบบครึ่งทึบ/กระจกใส ความสูง 150 ซม.  ( ราคาไม่รวม VAT )

 

 รหัสสินค้า/ขนาด สูง*กว้าง ซม. ราคาแบบไม่มีรางไฟ ราคาแบบมีรางไฟ
 ฉากกั้นห้อง รหัส WG150040 ขนาด 150*40 1,600  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WG150060 ขนาด 150*60
1,700  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WG150075 ขนาด 150*75
1,800  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WG150080 ขนาด 150*80
1,900  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WG150090 ขนาด 150*90
2,000  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WG150100 ขนาด 150*100
2,100  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WG150120 ขนาด 150*120
2,300  

 

• ราคารวมเสาเริ่ม

ไม่รวมเสาจบและฉากกันล้มจำนวนที่ใช้ขึ้นอยู่กับการจัดวาง

• Promotion!! เสาจบสีเทา สูง 150 ซม. ราคา 700 บาท ( ไม่รวม VAT )

• Promotion!! เสาจบสีดำ สูง 150 ซม. ราคา 900 บาท ( ไม่รวม VAT )

ฉากกันล้ม ราคา 210 บาท ( ไม่รวม VAT )

 

พาร์ติชั่นแบบครึ่งทึบ/กระจกใส ความสูง 160 ซม.  ( ราคาไม่รวม VAT )

 

 รหัสสินค้า/ขนาด สูง*กว้าง ซม. ราคาแบบไม่มีรางไฟ ราคาแบบมีรางไฟ
  ฉากกั้นห้อง รหัส WG160040 ขนาด 160*40 1,900  
  ฉากกั้นห้อง รหัส WG160060 ขนาด 160*60 2,000   
  ฉากกั้นห้อง รหัส WG160075 ขนาด 160*75 2,200   
  ฉากกั้นห้อง รหัส WG160080 ขนาด 160*80 2,300   
  ฉากกั้นห้อง รหัส WG160090 ขนาด 160*90 2,500   
  ฉากกั้นห้อง รหัส WG160100 ขนาด 160*100 2,650   
  ฉากกั้นห้อง รหัส WG160120 ขนาด 160*120 2,950   

 

• ราคารวมเสาเริ่ม

• ไม่รวมเสาจบและฉากกันล้มจำนวนที่ใช้ขึ้นอยู่กับการจัดวาง

• เสาจบสีเทา สูง 160 ซม. ราคา 1,000 บาท ( ไม่รวม VAT )

• เสาจบสีดำ สูง 160 ซม. ราคา 1,200 บาท ( ไม่รวม VAT )

• ฉากกันล้ม ราคา 210 บาท ( ไม่รวม VAT )

 

พาร์ติชั่นแบบครึ่งทึบ/กระจกใส ความสูง 180 ซม.  ( ราคาไม่รวม VAT )

 

 รหัสสินค้า/ขนาด สูง*กว้าง ซม. ราคาแบบไม่มีรางไฟ ราคาแบบมีรางไฟ
  ฉากกั้นห้อง รหัส WG180040 ขนาด 180*40 2,300  
  ฉากกั้นห้อง รหัส WG180060 ขนาด 180*60 2,580  
  ฉากกั้นห้อง รหัส WG180075 ขนาด 180*75 2,780  
  ฉากกั้นห้อง รหัส WG180080 ขนาด 180*80 2,980  
  ฉากกั้นห้อง รหัส WG180090 ขนาด 180*90 3,150  
  ฉากกั้นห้อง รหัส WG180100 ขนาด 180*100 3,350  
  ฉากกั้นห้อง รหัส WG180120 ขนาด 180*120 3,550  

 

• ราคารวมเสาเริ่ม

• ไม่รวมเสาจบและฉากกันล้มจำนวนที่ใช้ขึ้นอยู่กับการจัดวาง

• เสาจบสีเทา สูง 180 ซม. ราคา 1,100 บาท ( ไม่รวม VAT )

• เสาจบสีดำ สูง 180 ซม. ราคา 1,300 บาท ( ไม่รวม VAT )

• ฉากกันล้ม ราคา 210 บาท ( ไม่รวม VAT )

 

** หมายเหตุ : เริ่มใช้ 15 กุมภาพันธ์ 2566

               : พาติชั่นความสูงและความกว้างไซส์อื่น รบกวนทักสอบถามเพิ่มเติม

#พาติชั่น #แผ่นกั้นห้อง #ขายแผ่นกั้นห้อง #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #แผ่นกั้นสำนักงาน #ซื้อพาติชั่น #พาติชั่น #ซื้อพาติชั่น #ขายพาติชั่น #ฉากกั้นสำนักงาน #แผงกั้นสำนักงาน #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #ขายพาติชั่น #แผ่นกั้นห้อง #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #ขายแผ่นกั้นห้อง #แผ่นกั้นสำนักงาน #ขายแผ่นกั้นสำนักงาน #ขายแผ่นกั้นห้อง #ซื้อพาติชั่น #ซื้อฉากกั้น #แผ่นกั้นสำนักงาน #แผงกั้น #แผ่นกั้น #ฉากกั้น #ขายฉากกั้นสำนักงาน #ซื้อแผ่นกั้นสำนักงาน #ขายแผงกั้น #ขายแผ่นกั้น #ซื้อพาติชั่น #ขายพาติชั่น #พาติชั่น #แผ่นกั้นห้อง #ขายแผ่นกั้นห้อง #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #แผ่นกั้นสำนักงาน #ซื้อพาติชั่น #พาติชั่นพาติชั่น #แผ่นกั้นห้อง #ขายแผ่นกั้นห้อง #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #แผ่นกั้นสำนักงาน #ซื้อพาติชั่น #พาติชั่น #พาติชั่น #แผ่นกั้นห้อง #ขายแผ่นกั้นห้อง #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #แผ่นกั้นสำนักงาน #ซื้อพาติชั่น #พาติชั่น #ซื้อพาติชั่น #ขายพาติชั่น #ฉากกั้นสำนักงาน #แผงกั้นสำนักงาน #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #ขายพาติชั่น #แผ่นกั้นห้อง #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #ขายแผ่นกั้นห้อง #แผ่นกั้นสำนักงาน #ขายแผ่นกั้นสำนักงาน #ขายแผ่นกั้นห้อง #ซื้อพาติชั่น #ซื้อฉากกั้น #แผ่นกั้นสำนักงาน #แผงกั้น #แผ่นกั้น #ฉากกั้น #ขายฉากกั้นสำนักงาน #ซื้อแผ่นกั้นสำนักงาน #ขายแผงกั้น #ขายแผ่นกั้น #ซื้อพาติชั่น #ขายพาติชั่น #พาติชั่น #แผ่นกั้นห้อง #ขายแผ่นกั้นห้อง #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #แผ่นกั้นสำนักงาน #ซื้อพาติชั่น #พาติชั่นพาติชั่น #แผ่นกั้นห้อง #ขายแผ่นกั้นห้อง #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #แผ่นกั้นสำนักงาน #ซื้อพาติชั่น #พาติชั่น

Visitors: 10,007,943