พาติชั่นแบบครึ่งทึบ/กระจกใสสลับฝ้า

#พาติชั่น #แผ่นกั้นห้อง #ขายแผ่นกั้นห้อง #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #แผ่นกั้นสำนักงาน #ซื้อพาติชั่น #พาติชั่น #ซื้อพาติชั่น #ขายพาติชั่น #ฉากกั้นสำนักงาน #แผงกั้นสำนักงาน #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #ขายพาติชั่น #แผ่นกั้นห้อง #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #ขายแผ่นกั้นห้อง #แผ่นกั้นสำนักงาน #ขายแผ่นกั้นสำนักงาน #ขายแผ่นกั้นห้อง #ซื้อพาติชั่น #ซื้อฉากกั้น #แผ่นกั้นสำนักงาน #แผงกั้น #แผ่นกั้น #ฉากกั้น #ขายฉากกั้นสำนักงาน #ซื้อแผ่นกั้นสำนักงาน #ขายแผงกั้น #ขายแผ่นกั้น #ซื้อพาติชั่น #ขายพาติชั่น #พาติชั่น #แผ่นกั้นห้อง #ขายแผ่นกั้นห้อง #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #แผ่นกั้นสำนักงาน #ซื้อพาติชั่น #พาติชั่นพาติชั่น #แผ่นกั้นห้อง #ขายแผ่นกั้นห้อง #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #แผ่นกั้นสำนักงาน #ซื้อพาติชั่น #พาติชั่น #พาติชั่น #แผ่นกั้นห้อง #ขายแผ่นกั้นห้อง #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #แผ่นกั้นสำนักงาน #ซื้อพาติชั่น #พาติชั่น #ซื้อพาติชั่น #ขายพาติชั่น #ฉากกั้นสำนักงาน #แผงกั้นสำนักงาน #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #ขายพาติชั่น #แผ่นกั้นห้อง #ซื้อแผ่นกั้นห้อง

พาร์ติชั่นแบบครึ่งทึบ/กระจกใสสลับฝ้า ความสูง 120 ซม.  ( ราคาไม่รวม VAT )

 

รหัสสินค้า / ขนาด สูง*กว้าง ซม. ราคาแบบไม่มีรางไฟ ราคาแบบมีรางไฟ
  ฉากกั้นห้อง รหัส WS120040 ขนาด 120*40 1,650  
  ฉากกั้นห้อง รหัส WS120060 ขนาด 120*60 1,700  
  ฉากกั้นห้อง รหัส WS120075 ขนาด 120*75 1,800  
  ฉากกั้นห้อง รหัส WS120080 ขนาด 120*80 1,900  
  ฉากกั้นห้อง รหัส WS120090 ขนาด 120*90 2,000  
  ฉากกั้นห้อง รหัส WS120100 ขนาด 120*100 2,100  
  ฉากกั้นห้อง รหัส WS120120 ขนาด 120*120 2,300  

 

• ราคารวมเสาเริ่ม

ไม่รวมเสาจบและฉากกันล้มจำนวนที่ใช้ขึ้นอยู่กับการจัดวาง

 เสาจบสีเทา สูง 120 ซม. ราคา 680 บาท ( ไม่รวม VAT )

 เสาจบสีดำ สูง 120 ซม. ราคา 880 บาท ( ไม่รวม VAT )

ฉากกันล้ม ราคา 210 บาท ( ไม่รวม VAT )

 

พาร์ติชั่นแบบครึ่งทึบ/กระจกใสสลับฝ้า ความสูง 135 ซม.  ( ราคาไม่รวม VAT )

 

 รหัสสินค้า/ขนาด สูง*กว้าง ซม. ราคาแบบไม่มีรางไฟ ราคาแบบมีรางไฟ
 ฉากกั้นห้อง รหัส WS135040 ขนาด 135*40 2,100  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WS135060 ขนาด 135*60 2,200  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WS135075 ขนาด 135*75 2,300  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WS135080 ขนาด 135*80 2,400  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WS135090 ขนาด 135*90 2,750  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WS135100 ขนาด 135*100 2,880  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WS135120 ขนาด 135*120 3,000  

 

• ราคารวมเสาเริ่ม

ไม่รวมเสาจบและฉากกันล้มจำนวนที่ใช้ขึ้นอยู่กับการจัดวาง

• เสาจบสีเทา สูง 135 ซม. ราคา 850 บาท ( ไม่รวม VAT )

• เสาจบสีดำ สูง 135 ซม. ราคา 1,050 บาท ( ไม่รวม VAT )

ฉากกันล้ม ราคา 210 บาท ( ไม่รวม VAT )

 

พาร์ติชั่นแบบครึ่งทึบ/กระจกใสสลับฝ้า ความสูง 150 ซม.  ( ราคาไม่รวม VAT )

 

 รหัสสินค้า/ขนาด สูง*กว้าง ซม. ราคาแบบไม่มีรางไฟ ราคาแบบมีรางไฟ
  ฉากกั้นห้อง รหัส WS150040 ขนาด 150*40 1,800  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WS150060 ขนาด 150*60 1,900  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WS150075 ขนาด 150*75 2,000  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WS150080 ขนาด 150*80 2,100  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WS150090 ขนาด 150*90 2,200  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WS150100 ขนาด 150*100 2,300  
 ฉากกั้นห้อง รหัส WS150120 ขนาด 150*120 2,500  

 

• ราคารวมเสาเริ่ม

ไม่รวมเสาจบและฉากกันล้มจำนวนที่ใช้ขึ้นอยู่กับการจัดวาง

• Promotion!! เสาจบสีเทา สูง 150 ซม. ราคา 700 บาท ( ไม่รวม VAT )

• Promotion!! เสาจบสีดำ สูง 150 ซม. ราคา 900 บาท ( ไม่รวม VAT )

ฉากกันล้ม ราคา 210 บาท ( ไม่รวม VAT )

 

พาร์ติชั่นแบบครึ่งทึบ/กระจกใสสลับฝ้า ความสูง 160 ซม.  ( ราคาไม่รวม VAT )

 

รหัสสินค้า / ขนาด สูง*กว้าง ซม. ราคาแบบไม่มีรางไฟ ราคาแบบมีรางไฟ
  ฉากกั้นห้อง รหัส WS160040 ขนาด 160*40 2,100  
  ฉากกั้นห้อง รหัส WS160060 ขนาด 160*60 2,300  
  ฉากกั้นห้อง รหัส WS160075 ขนาด 160*75 2,450  
  ฉากกั้นห้อง รหัส WS160080 ขนาด 160*80 2,520  
  ฉากกั้นห้อง รหัส WS160090 ขนาด 160*90 2,800  
  ฉากกั้นห้อง รหัส WS160100 ขนาด 160*100 2,930  
  ฉากกั้นห้อง รหัส WS160120 ขนาด 160*120 3,040  

 

• ราคารวมเสาเริ่ม

• ไม่รวมเสาจบและฉากกันล้มจำนวนที่ใช้ขึ้นอยู่กับการจัดวาง

• เสาจบสีเทา สูง 160 ซม. ราคา 1,000 บาท ( ไม่รวม VAT )

• เสาจบสีดำ สูง 160 ซม. ราคา 1,200 บาท ( ไม่รวม VAT )

• ฉากกันล้ม ราคา 210 บาท ( ไม่รวม VAT )

 

พาร์ติชั่นแบบครึ่งทึบ/กระจกใสสลับฝ้า ความสูง 180 ซม.  ( ราคาไม่รวม VAT )

 

รหัสสินค้า / ขนาด สูง*กว้าง ซม. ราคาแบบไม่มีรางไฟ ราคาแบบมีรางไฟ
  ฉากกั้นห้อง รหัส WS180040 ขนาด 180*40 2,700  
  ฉากกั้นห้อง รหัส WS180060 ขนาด 180*60 3,000  
  ฉากกั้นห้อง รหัส WS180075 ขนาด 180*75 3,250  
  ฉากกั้นห้อง รหัส WS180080 ขนาด 180*80 3,500  
  ฉากกั้นห้อง รหัส WS180090 ขนาด 180*90 3,650  
  ฉากกั้นห้อง รหัส WS180100 ขนาด 180*100 3,980  
  ฉากกั้นห้อง รหัส WS180120 ขนาด 180*120 4,200  

 

• ราคารวมเสาเริ่ม

• ไม่รวมเสาจบและฉากกันล้มจำนวนที่ใช้ขึ้นอยู่กับการจัดวาง

• เสาจบสีเทา สูง 180 ซม. ราคา 1,100 บาท ( ไม่รวม VAT )

• เสาจบสีดำ สูง 180 ซม. ราคา 1,300 บาท ( ไม่รวม VAT )

• ฉากกันล้ม ราคา 210 บาท ( ไม่รวม VAT )

 

** หมายเหตุ : เริ่มใช้ 15 กุมภาพันธ์ 2566

               : พาติชั่นความสูงและความกว้างไซส์อื่น รบกวนทักสอบถามเพิ่มเติม

 

#พาติชั่น #แผ่นกั้นห้อง #ขายแผ่นกั้นห้อง #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #แผ่นกั้นสำนักงาน #ซื้อพาติชั่น #พาติชั่น #ซื้อพาติชั่น #ขายพาติชั่น #ฉากกั้นสำนักงาน #แผงกั้นสำนักงาน #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #ขายพาติชั่น #แผ่นกั้นห้อง #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #ขายแผ่นกั้นห้อง #แผ่นกั้นสำนักงาน #ขายแผ่นกั้นสำนักงาน #ขายแผ่นกั้นห้อง #ซื้อพาติชั่น #ซื้อฉากกั้น #แผ่นกั้นสำนักงาน #แผงกั้น #แผ่นกั้น #ฉากกั้น #ขายฉากกั้นสำนักงาน #ซื้อแผ่นกั้นสำนักงาน #ขายแผงกั้น #ขายแผ่นกั้น #ซื้อพาติชั่น #ขายพาติชั่น #พาติชั่น #แผ่นกั้นห้อง #ขายแผ่นกั้นห้อง #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #แผ่นกั้นสำนักงาน #ซื้อพาติชั่น #พาติชั่นพาติชั่น #แผ่นกั้นห้อง #ขายแผ่นกั้นห้อง #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #แผ่นกั้นสำนักงาน #ซื้อพาติชั่น #พาติชั่น #พาติชั่น #แผ่นกั้นห้อง #ขายแผ่นกั้นห้อง #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #แผ่นกั้นสำนักงาน #ซื้อพาติชั่น #พาติชั่น #ซื้อพาติชั่น #ขายพาติชั่น #ฉากกั้นสำนักงาน #แผงกั้นสำนักงาน #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #ขายพาติชั่น #แผ่นกั้นห้อง #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #ขายแผ่นกั้นห้อง #แผ่นกั้นสำนักงาน #ขายแผ่นกั้นสำนักงาน #ขายแผ่นกั้นห้อง #ซื้อพาติชั่น #ซื้อฉากกั้น #แผ่นกั้นสำนักงาน #แผงกั้น #แผ่นกั้น #ฉากกั้น #ขายฉากกั้นสำนักงาน #ซื้อแผ่นกั้นสำนักงาน #ขายแผงกั้น #ขายแผ่นกั้น #ซื้อพาติชั่น #ขายพาติชั่น #พาติชั่น #แผ่นกั้นห้อง #ขายแผ่นกั้นห้อง #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #แผ่นกั้นสำนักงาน #ซื้อพาติชั่น #พาติชั่นพาติชั่น #แผ่นกั้นห้อง #ขายแผ่นกั้นห้อง #ซื้อแผ่นกั้นห้อง #แผ่นกั้นสำนักงาน #ซื้อพาติชั่น #พาติชั่น

Visitors: 10,007,948